Czasy Gramatyczne w Języku Niemieckim

W języku niemieckim istnieje sześć czasów gramatycznych :

- czas teraźniejszy (Präsens),
- czas przeszły prosty (Präteritum, inaczej zwany Imperfekt),
- czas przeszły dokonany (Perfekt),
- czas zaprzeszły (Plusquamperfekt),
- czas przyszły I (Futur I)
- czas przyszły II (Futur II) rzadko używany

Poniżej możesz zobaczyć wzory odmiany czasownika słabego i mocnego w pięciu najważniejszych niemieckich czasach:
Opis poszczególnych czasów w języku niemieckim.

- Czas teraźniejszy (Präsens)
Czas ten określa czynność lub stan trwający obecnie, lub stany i czynności stałe i oczywiste, na przykład:

Er ist 22 Jahre alt. - On ma 22 lata.
Die Erde dreht sich um die Sonne. - Ziemia kręci sie wokół Słońca.

- Czas przeszły prosty (Präteritum)
Czas przeszły Präteritum, nazywany też Imperfekt, określa wydarzenia przeszłe, niezwiązane z teraźniejszością. Czasu tego używa się głównie w języku pisanym, w opowiadaniach lub opisach.

Ich arbeitete schwer. - Ciężko pracowałem.

- Czas przeszły dokonany (Perfekt)
Określa wydarzenia przeszłe i jest najczęściej używanym czasem przeszłym w mowie potocznej. Jego forma składa się z odmienionego czasownika posiłkowego haben lub sein i formy imiesłowowej, tzw. Partizip Perfekt (Partizip II).

Gestern bin ich ins Kino gegangen. - Wczoraj poszedłem do kina.

- Czas zaprzeszły (Plusquamperfekt)
Czas zaprzeszły Plusquamperfekt określa czynności zaprzeszłe, tzn. czynności wcześniejsze niż te, o których mówimy. Używajàc czasu Plusquamperfekt chcemy zaznaczyć, że jedna czynność była wcześniejsza w stosunku do drugiej, również przeszłej. Ta przeszła czynność bliższa nam czasowo występuje w czasie Imperfekt. Forma czasu Plusquamperfekt składa się z czasownika posiłkowego haben lub sein w czasie Imperfekt (czyli np. war i hatte) i formy imiesłowowej Partizip II.

Nachdem ich das Frühstück gegessen hatte, ging ich zur Schule.
- Po zjedzeniu śniadania poszedłem do szkoły.

- Czas przyszły (Futur I)
Czas przyszły Futur I określa czynności, które będà wykonywane w przyszłości.

Ich werde das Buch lesen. - Przeczytam tę książkę.

Więcej informacji na temat stosowanych w języku niemieckim czasów znajdziesz w kursie mp3 - Niemiecki dla początkujących (mp3) z dołączona książeczką PDF. Szczegółowy opis zasad gramatycznych zawarte zostały w podręczniku i kursie: Język niemiecki - gramatyka.

Opis czasów pochodzi z podręcznika - Niemiecki dla początkujących wyd. Edgard

Jeżeli chcesz skutecznie uczyć się Niemieckiego w domu (przez Internet) to sprawdź najlepszy obecnie: Kurs Niemieckiego Online.

Niemiecki eTutor - Kurs Online
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Zobacz koniecznie